Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTNT THCS Huyện Chiêm Hóa

TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0947249007
c2dtntchiemhoa.tuyenquang@moet.edu.vn